Engelse Vertaling

Ben je van plan om jouw onderneming te verkopen, of sta je zelf op het punt om een bedrijf over te nemen? Je kunt hierbij denken aan informatie over een bedrijfsovername. Er zijn diverse manieren om een overname te realiseren, maar bij de overgang van een onderneming, gaan de plichten en rechten van de werknemers automatisch o0ver naar de nieuwe werkgever. De rest van de bedrijfsovername wordt in de daarop volgende jaren gerealiseerd. Bijkomend voordeel van een lening bij de verkoper is dat het een goed signaal geeft richting andere financiers.

De geselecteerde bedrijven vormen een ‘shortlist' en deze bedrijven benaderen wij telefonisch met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in een bedrijfsovername op korte of langere termijn. Flynth kent alle rekenmethodes en is expert in bedrijfsovernames. Bij een bedrijfsovername is dit bijna altijd het geval. Als je het bedrijf van je ouders of een andere familielid wilt overnemen, ligt het gevaar op de loer dat je privé en zakelijk niet gescheiden weet te houden.

De eerste stap in het bedrijfsovername traject is het inwinnen van informatie. De waarde van het bedrijf bestaat niet alleen uit de waarde van de goederen of de onroerende zaken. Dus koper, houd er rekening mee dat het personeel er aan komt, met al hun rechten van dien. In Nederland zullen de komende tijd zo'n 130.000 ondernemers hun bedrijf moeten gaan overdragen. BRN begeleidt ondernemers bij bedrijfsovername indien ze zelf eigenaar willen worden, dus niet in het kader van interessante beleggingen.

Vooraf vindt er een waarde-inschatting plaats om te beoordelen wat een potentiële vraagprijs kan zijn en voor welk bedrag u uw bedrijf wilt of kunt verkopen. Uiteindelijk is er meer richting zoon gegaan bij de overname (oa grond). Als u een vraag heeft voor onze advocaat bedrijfsovername dan kunt u deze hier stellen of ons direct bellen: 020-7400521. Op deze pagina bieden franchiseformules franchisevestigingen ter overname aan, meestal omdat de franchisenemer met pensioen gaat.

Rechters hebben namelijk nogal vaak een ruime interpretatie op het begrip bedrijfsovername Een advocaat voor bedrijfsovername is dus geen overbodige luxe. Elke ondernemer krijgt er op een dag mee te maken: bedrijfsovername. Maandelijks bezoeken 15.000 mogelijke kopers het BedrijfsovernameRegister. Personeel wordt dus goed beschermd door de wetgeving in de situatie van een bedrijfsovername. Aanmoediging van jonge landbouwers en wijnboeren tot bedrijfsovername en versnelde structurele ontwikkeling van het overgenomen bedrijf met het oog op een verbetering van het concurrentievermogen.

Maar samenwerken is ook belangrijk om de opvolger de gelegenheid te geven steeds om meer ervaring en kennis op te doen en te laten groeien in leiderschap en ondernemerschap. Wij hebben uitgebreide ervaring met de begeleiding van bedrijfsovernames en weten precies waar je tijdens het proces op moet letten. Bedrijfsovername zal in Nederland steeds vaker voor gaan komen. Een goede manier om uw eigen bedrijf uit te breiden is de overname van een ander bedrijf.

Als namelijk tevens sprake is van een wijziging in de arbeidsverhouding van zo ingrijpende aard dat het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken, dan moet het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeengekomen worden.2 Overigens hoeft dit niet tot gevolg te hebben dat het concurrentiebeding dan volledig van tafel is. Een concurrentiebeding kan ook voor een gedeelte zijn geldigheid verliezen.

Het gaat er in zekere zin om om een preciezer beeld te krijgen van de "markt" van de bedrijfsovername in België. Naast de waarde van goederen, heb jea. Een (achtergestelde) lening van de verkoper is erg voordelig, omdat het een goed signaal afgeeft aan mogelijke andere investeerders. In geval van een bedrijfsovername ofwel een overgang van onderneming gaat u als werknemer van rechtswege mee over naar de nieuwe onderneming.

Wanneer u ‘in de markt bent' voor een waardebepaling of bedrijfsovername en u wilt vrijblijvend kennismaken om onze toegevoegde waarde te peilen, hoeft u alleen het formulier in te vullen of even te bellen. Wij kunnen u bijstaan in diverse bedrijfsovername vormen van bedrijfsovernames, denk hierbij aan: strategische overnames, fusies, management buy-outs en buy-ins, maar ook familieovernames en andere samenwerkingsverbanden zoals joint ventures.

En zo zijn alle ingrediënten aanwezig om er een stevige familieruzie van te maken, met als meest extreme uitkomst dat de hele overname niet meer doorgaat. MKB Adviseurs organiseert bijvoorbeeld regelmatig workshops om u te oriënteren en te begeleiden qua bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht. Bedrijfsovernames zijn vaak succesvoller dan het zelf starten van een nieuw bedrijf. De onderhandeling is het belangrijkste deel van een bedrijfsovername.

Daarbij komt dat in de praktijk psychologische en sociale aspecten ook een grote rol spelen bij een bedrijfsovername. Er komt een moment dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Een due diligence-onderzoek is daarom een goede manier om laatste twijfels weg te nemen en geeft een bepaalde garantie dat je een gezond bedrijf overneemt. Maar ook de meerwaarde heeft invloed op de waarde van een bedrijf.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Engelse Vertaling”

Leave a Reply

Gravatar